ประกาศใหม่

30 ก.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401187

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300004275)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401187

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300004275)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401186

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300004548)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401186

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300004548)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401185

เวชภัณฑ์ 2 รายการ (1300004547)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401185

เวชภัณฑ์ 2 รายการ (1300004547)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401184

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300004527)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401184

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300004527)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401183

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1300004445)


30 ก.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401183

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1300004445)19 ก.ค. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400162

งานติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ที่ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน


09 ก.ค. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400156

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564


07 ก.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400046

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องครัว Air Main Kitchen ชั้น B1 จำนวน 1 งาน


06 ก.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46500001

จ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จำนวน 1 งาน25 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400044

เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง
16 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400041

บริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่เภสัชกรรมและการเงิน ชั้น 4 จำนวน 1 งาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 125

YESTERDAY 145

MONTH 125

YEAR 36456

ALL 362603