ประกาศใหม่

20 ก.พ. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16100076

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ


20 ก.พ. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100076

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ


20 ก.พ. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100075

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 7 รายการ

08 ก.พ. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100022

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย ถุงพลาสติก จำนวน 10 รายการ08 ก.พ. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100034

ติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับและลงทะเบียน ศูนย์โรคไต


08 ก.พ. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100029

งานจ้างเหมาบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 1 รายการ


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 80

YESTERDAY 94

MONTH 1626

YEAR 2863

ALL 29489