ประกาศใหม่

24 ก.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100124

จัดหาที่พักค้างคืนพร้อมอาหารและห้องสัมมนาโครงการ Happy Doctor Happy Hospital ประจำปี 256120 ก.ย. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100123

จ้างออกแบบและผลิตชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 3 หมวด


20 ก.ย. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16100122

จัดซื้อเครื่อง Tablet Computer จำนวน 80 เครื่อง


20 ก.ย. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100122

จัดซื้อเครื่อง Tablet Computer จำนวน 80 เครื่อง


20 ก.ย. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100121

จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่บริการ จำนวน 1 โครงการ


19 ก.ย. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200009

วัสดุบริการผู้ป่วย ถุงพลาสติก จำนวน 10 รายการ


19 ก.ย. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200009

วัสดุบริการผู้ป่วย ถุงพลาสติก จำนวน 10 รายการ


19 ก.ย. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200008

วัสดุบริการผู้ป่วย Amenity จำนวน 18 รายการ


19 ก.ย. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200008

วัสดุบริการผู้ป่วย Amenity จำนวน 18 รายการ


19 ก.ย. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100007

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


19 ก.ย. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100006

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560


18 ก.ย. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46100015

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 1 จำนวน 1 งาน04 ก.ย. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100004

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2561


04 ก.ย. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100003

รายงานสรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561


28 ส.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100002

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560


28 ส.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100001

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)


10 ส.ค. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200017

งานสัญญาบริการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ


10 ส.ค. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200016

งานสัญญาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ BAS, Fire Alarm จำนวน 1 โครงการ


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 60

YESTERDAY 126

MONTH 2649

YEAR 18460

ALL 45086