ประกาศเชิญชวนทั่วไป
SiPH-16200139
เครื่องตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200139


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62037310523


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


วันที่ประกาศ

10 ก.ค. 2562


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์เอกซเรย์


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์


รายการ

เครื่องตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง


วันที่ขาย/รับเอกสาร

28 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น.


สถานที่ขาย/รับแบบ


วันที่ยื่นซองเอกสาร

13 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.


สถานที่ยื่นซอง

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ผู้สนใจต้องการได้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามภายในวันที่

04 มิ.ย. 2562


โรงพยาบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่

06 มิ.ย. 2562


ราคาค่าเอกสาร

0.00 บาท


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

10 ก.ค. 2562


ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 ก.ค. 2562