ประกาศราคากลาง
SiPH-16200630
ระบบและชุดคอมพิวเตอร์ใช้งานกับเครื่อง OCT Spectralis จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200630


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62077078813


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์จักษุ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ระบบและชุดคอมพิวเตอร์ใช้งานกับเครื่อง OCT Spectralis จำนวน 3 รายการ


ราคากลาง

338,500.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

01 ก.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

10 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-