ประกาศราคากลาง
SiPH-16200629
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial shockwave therapy) จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200629


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067170164


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ค.เวชฯ ฟื้นฟูหัวใจ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial shockwave therapy) จำนวน 1 เครื่อง


ราคากลาง

950,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

30 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

10 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-