ประกาศราคากลาง
SiPH-16200628
ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 12 ชุด

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200628


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067260646


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์ทันตกรรม


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 12 ชุด


ราคากลาง

108,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

13 มิ.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

09 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

09 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-