ประกาศราคากลาง
SiPH-16200626
ซื้ออะไหล่สำหรับกล้องส่องปอดและกล้องส่องตรวจและผ่าตัด พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200626


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067154219


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ซื้ออะไหล่สำหรับกล้องส่องปอดและกล้องส่องตรวจและผ่าตัด พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ


ราคากลาง

642,406.60 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

11 มิ.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Nichanan .c


ประกาศเมื่อวันที่

09 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

09 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-