ประกาศราคากลาง
SiPH-16200625
เช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200625


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067172068


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

เช่า


กลุ่มพัสดุ

เช่าเครื่องมือทางการแพทย์


รายการ

เช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง


ราคากลาง

1,440,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

31 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

08 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

08 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-