ประกาศราคากลาง
SiPH-16200624
เวชภัณฑ์ 10 รายการ 4800011128

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200624


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067446592


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์


รายการ

เวชภัณฑ์ 10 รายการ 4800011128


ราคากลาง

109,046.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

25 มิ.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ chanthira .c 1538


ประกาศเมื่อวันที่

05 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-