ประกาศใหม่

19 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300215

แผ่นประคบร้อน (Hot pack) จำนวน 4 รายการ


18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300214

ยา 8 รายการ (3000002188)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300214

ยา 8 รายการ (3000002188)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300213

ยา 4 รายการ (3000002187)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300213

ยา 4 รายการ (3000002187)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300212

ยา 1 รายการ (3000002107)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300212

ยา 1 รายการ (3000002107)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300211

ยา 2 รายการ (3000002103)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300211

ยา 2 รายการ (3000002103)


18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300210

ยา 1 รายการ (3300000556)13 พ.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300075

โต๊ะมีล้อ แบบพับได้ สี Oak จำนวน 50 ชุด


06 พ.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300063

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 256229 ต.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300042

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


24 ต.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300035

อะไหล่ฉากกั้นอาบน้ำ จำนวน 1 ชิ้น


18 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300013

ประกาศเผยแพร่ปผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 438

YESTERDAY 495

MONTH 10207

YEAR 89281

ALL 147135