ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46300008
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-46300008


วันที่สร้างประกาศ

09 ต.ค. 2562


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

P62100016119


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

08 ต.ค. 2562


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

-


ชื่อโครงการ

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


วงเงิน

1,817,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ต.ค. 2562


เดือนที่ทำสัญญา

01 มี.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

09 ต.ค. 2562


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

09 ต.ค. 2562


เหตุผลการปรับปรุง


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 250

YESTERDAY 229

MONTH 4092

YEAR 72821

ALL 130675