E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด SLT และ ND:YAG จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,600,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

13 ธ.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300020


ชุดอุปกรณ์ขยายภาพเพื่อใช้ผ่าตัดจอประสาทตา จำนวน 4 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 668,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธ.ค. 2562

12 ธ.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300019


เครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมหัวตรวจขนาด M+ และ XL+ (Fibro scan) จำนวน ๑ ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 6,300,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

03 ธ.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300018


เครื่องดูดของเหลวในช่องปอดแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 920,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ย. 2562

22 พ.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300017


เช่าเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด จำนวน 30 ครั้ง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,050,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ย. 2562

22 พ.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300016


ประกาศ TOR


จัดซื้อเครื่องดื่มสวัสดิการ จำนวน 8 รายการ

14 พ.ย. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300166


เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

07 พ.ย. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16200778วัสดุสำนักงาน จำนวน 194 รายการ

10 ต.ค. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300035


ประกาศราคากลาง

จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วยใน ชั้น 15 โซน B

13 ธ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200782เครื่องกรองและทำลายเชื้อโรค จำนวน ๑ เครื่อง

13 ธ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300283เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300002790)

12 ธ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300281


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

วัสดุสำนักงาน จำนวน 194 รายการ

12 ธ.ค. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300035


ซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 1 งาน

06 ธ.ค. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300275


จ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด จำนวน ๑ งาน

06 ธ.ค. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300274


เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

26 พ.ย. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200778


จัดซื้อเครื่องดื่มสวัสดิการ จำนวน 8 รายการ

14 พ.ย. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300166


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วยใน ชั้น 15 โซน B

13 ธ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200782เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300002790)

12 ธ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300281


เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1300002707)

12 ธ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300280


เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300002633)

12 ธ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300279


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า

พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง
อุปกรณ์เสริมทักษะ จำนวน 11 รายการ

11 ธ.ค. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300126


SAMSUNG Galaxy A10s จำนวน 1 เครื่อง

11 ธ.ค. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300125


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

06 พ.ย. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300063


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนกันยายน 2562

15 ต.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36202282


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2562

04 ก.ย. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36202147


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนกรกฏาคม 2562

13 ส.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36201979


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนมิถุนายน 2562

15 ก.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36201898


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

31 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300053


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 3

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202285


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 2

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202284


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 1

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202283