ประกาศใหม่

20 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200047

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ CSSD ชั้น 6 (พื้นที่ Dirty และ Sterile)


20 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200046

จ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของโรงพยาบาล


20 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200045

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง


19 มี.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200108

อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ


19 มี.ค. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200072

เครื่องมือผ่าตัดหัวใจและทรวงอก จำนวน ๑ ชุด


19 มี.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200133

การต่อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Endpoint Protection จำนวน 300 Licenses


19 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200044

เครื่องมือผ่าตัดหัวใจและทรวงอก จำนวน ๑ ชุด


18 มี.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200130

อะไหล่สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน ๔ รายการ
18 มี.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200127

ตู้เย็นเก็บโลหิต แบบ 2 ประตู จำนวน 1 รายการ


18 มี.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200126

ชุดผ่าตัด Trauma


18 มี.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200125

ชุดตะกั่วป้องกันรังสีและฉากกันรังสี จำนวน ๓ รายการ
16 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200041

กล้องส่องตรวจสำหรับการผ่าตัดโรคระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด


16 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200040

ชุดผ่าตัด Trauma


16 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200039

T-Doc Software license Barcode และ T-Doc Hardware จำนวน 4 รายการ


16 มี.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200038

เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตา จำนวน 1 ชุด


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 76

YESTERDAY 324

MONTH 4936

YEAR 17284

ALL 75138