ประกาศเชิญชวนทั่วไป
SiPH-16200067
ปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงิน ชั้น 6 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200067


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62027114553


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620214001


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM-0033/2562


วันที่ประกาศ

12 มี.ค. 2562


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ่ายควบคุมการเงิน


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กลุ่มพัสดุ

จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน


รายการ

ปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงิน ชั้น 6 ครั้งที่ 2


วันที่ขาย/รับเอกสาร

12 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 08.30-16.30 น.


สถานที่ขาย/รับแบบ


วันที่ยื่นซองเอกสาร

22 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.


สถานที่ยื่นซอง

http://www.gprocurement.go.th


ผู้สนใจต้องการได้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามภายในวันที่

15 มี.ค. 2562


โรงพยาบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่

18 มี.ค. 2562


ราคาค่าเอกสาร

0.00 บาท


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

12 มี.ค. 2562


ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 มี.ค. 2562