ประกาศราคากลาง
SiPH-16200071
บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำร้อนระบบน้ำร้อน ฝั่งโซน A จำนวน 7 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200071


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017519779


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางระบบวิศวกรรม


รายการ

บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำร้อนระบบน้ำร้อน ฝั่งโซน A จำนวน 7 รายการ


ราคากลาง

189,593.30 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

26 ธ.ค. 2561


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

13 มี.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

13 มี.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-