ประกาศราคากลาง
SiPH-16200070
ปรับปรุงพื้นที่ห้องให้ยาเคมีบำบัด

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200070


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61127354706


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

สายการพยาบาล- Share


ประเภทราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

จ้างก่อสร้าง


กลุ่มพัสดุ

จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน


รายการ

ปรับปรุงพื้นที่ห้องให้ยาเคมีบำบัด


ราคากลาง

185,207.95 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

13 ธ.ค. 2561


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

13 มี.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

13 มี.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-