ประกาศราคากลาง
SiPH-16200067
ปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงิน ชั้น 6 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200067


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62027114553


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620214001


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ่ายควบคุมการเงิน


ประเภทราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จ้างก่อสร้าง


กลุ่มพัสดุ

จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน


รายการ

ปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงิน ชั้น 6 ครั้งที่ 2


ราคากลาง

3,499,603.23 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

07 ก.พ. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

12 มี.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 มี.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง