ประกาศราคากลาง
SiPH-16200066
เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200066


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

M62020013491


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620312001


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลินิก หู คอ จมูก


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์


รายการ

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง


ราคากลาง

490,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

13 ก.พ. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ kankanit .i 937


ประกาศเมื่อวันที่

12 มี.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

20 มี.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-