ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200071
บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำร้อนระบบน้ำร้อน ฝั่งโซน A จำนวน 7 รายการ

เลขที่โครงการ

SiPH-16200071


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017519779


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

บริการซ่อมเครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำร้อนระบบน้ำร้อน ฝั่งโซน A จำนวน 7 รายการ


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

189,593.30

รวม

189,593.30


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

13 มี.ค. 2562