ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200070
ปรับปรุงพื้นที่ห้องให้ยาเคมีบำบัด

เลขที่โครงการ

SiPH-16200070


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61127354706


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ปรับปรุงพื้นที่ห้องให้ยาเคมีบำบัด


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บริษัท คล่องชาญวัฒนา จำกัด

165,000.00

รวม

165,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

13 มี.ค. 2562