ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200042
ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 27 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เลขที่โครงการ

SiPH-16200042


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017098360


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620123002


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 27 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอ็นเนอจี จำกัด

2,500,000.00

รวม

2,500,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

13 มี.ค. 2562