ประกาศใหม่

23 เม.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200478

บริการซ่อมเลนส์ HOPKINS Telescope 0 องศา, 2.7 mm, 18 cm จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


23 เม.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200477

อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ


23 เม.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200012

จัดซื้อวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย(กลุ่ม Minibar) จำนวน 9 รายการ


19 เม.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200054

จ้างบำรุงรักษาระบบ Access Control และระบบแจ้งเตือนประตูหนีไฟ จำนวน 1 งาน
19 เม.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200474

จ้างติดตั้งสายนำสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบ จำนวน 100 จุด


19 เม.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200474

จ้างติดตั้งสายนำสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบ จำนวน 100 จุด


19 เม.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200473

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด


19 เม.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200473

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด


12 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201631

เปลี่ยนอะไหล่ Notebook ของหน่วยงานงบประมาณและแผน จำนวน 1 รายการ
04 เม.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200124

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ


04 เม.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200123

Hem-O-Lok ML Clip (green) 544230 1 รายการ


04 เม.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200122

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ


04 เม.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200121

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 รายการ


04 เม.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200120

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ


04 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201505

เวชภัณฑ์ 1 รายการ 4800007932


04 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201504

เวชภัณฑ์ 2 รายการ 4800007891


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 53

YESTERDAY 130

MONTH 5944

YEAR 25926

ALL 83780