ประกาศใหม่

31 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301176

ยา 1 รายการ (1100046831)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301176

ยา 1 รายการ (1100046831)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301175

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400021307)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301175

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400021307)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301174

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400021306)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301174

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400021306)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301173

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400021037)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301173

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400021037)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301172

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1400021303)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301172

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1400021303)


31 ก.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300049

งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ จำนวน 1 งาน


07 ก.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300452

Vacuum Breaker จำนวน 160 ชิ้น


10 มิ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300048

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 160 อัน25 พ.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300380

ตลับผ้าหมึก EPSON LQ-300 II


22 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300046

ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด07 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300044

กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะปลายโค้งงอได้ชนิดวีดิทัศน์ (Flexible cystoscopy) จำนวน 2 ชุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 398

YESTERDAY 579

MONTH 1929

YEAR 104138

ALL 272773