ประกาศใหม่

15 ต.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300042

ยา 1 รายการ (4100055471)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300042

ยา 1 รายการ (4100055471)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300041

ยา 1 รายการ (4100055690)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300041

ยา 1 รายการ (4100055690)15 ต.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300039

ยา 1 รายการ (4100055473)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300039

ยา 1 รายการ (4100055473)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300038

ยา 1 รายการ (4100055312)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300038

ยา 1 รายการ (4100055312)


15 ต.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300037

ยา 1 รายการ (4100055688)


11 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300012

เครื่องบริหารจัดการยาแบบอัตโนมัติ (Phamacy Automation system) สำหรับผู้ป่วยใน


09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300011

อะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด 2 ระนาบ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ


09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300010

อะไหล่สำหรับเครื่องผลิตอากาศอัดการแพทย์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 15 รายการ


09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300009

บริการบำรุงรักษาเครื่องนำร่องและวางแผนการผ่าตัด จำนวน 2 รายการ


09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300008

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300006

บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ
16 ก.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36202185

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายการ ยา จำนวน 11 รายการ


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 28

YESTERDAY 253

MONTH 4123

YEAR 72852

ALL 130706