ประกาศใหม่

15 พ.ค. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16100090

อะไหล่กระสวย Velcro ring NW 160 จำนวน 1 รายการ09 พ.ค. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100093

จัดหาคอมพิวเตอร์ประเภท Notebook จำนวน 1 รายการ


04 พ.ค. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16100092

หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 87 รายการ


04 พ.ค. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100092

หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 87 รายการ


03 พ.ค. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16100091

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 4 รายการ


03 พ.ค. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100091

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 4 รายการ


30 เม.ย. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16100090

อะไหล่กระสวย Velcro ring NW 160 จำนวน 1 รายการ


20 เม.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100085

อะไหล่ซ่อมลิฟท์ Dumbwaiter จำนวน 6 เครื่อง


05 เม.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100083

ะบบปรับอากาศแบบ Split Type พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ


23 ก.พ. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46100003

ที่ดิน สำหรับรองรับส่วนต่อขยาย ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


22 ก.พ. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46100002

จัดซื้อผ้าม่านสำรองและผ้าม่านกั้นเตียงสถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 26

YESTERDAY 63

MONTH 1657

YEAR 9164

ALL 35790