ประกาศใหม่

20 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400128

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400021888)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400127

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (14000022326)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400127

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (14000022326)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400126

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400022209)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400126

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400022209)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400125

ยา 4 รายการ (1300003642)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400125

ยา 4 รายการ (1300003642)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400124

ยา 2 รายการ (1300003645)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400124

ยา 2 รายการ (1300003645)


20 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400123

ยา 4 รายการ (1300003644)15 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400004

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศูนย์การแพทย์)


12 ต.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300527

สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563


09 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400003

ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ16 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300052

จัดซื้อรถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel)


15 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400001

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ


09 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300051

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Amenity) ประจำปี 2564 จำนวน 15 รายการ


03 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300050

จัดหาวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ


26 ส.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300502

อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 216

YESTERDAY 197

MONTH 10583

YEAR 142605

ALL 311240