ประกาศใหม่


09 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400768

ซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 48 เตียง


08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400767

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025359)


08 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400767

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025359)08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400766

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025457)


08 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400766

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025457)


08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400765

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400025131)


08 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400765

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400025131)


05 เม.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400021

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ จำนวน 1 เครื่อง


05 เม.ย. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400108

เครื่องไตเทียม (Hemodialysis machine) จำนวน 2 เครื่อง


25 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400020

จ้างพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการเรียนแบบ E-learning ประจำปี 2564


24 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400019

บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวิเคราะห์ก๊าซยาสลบ จำนวน 3 รายการ


23 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400018

บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง23 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400016

อุปกรณ์สำหรับตรวจการนอนหลับ จำนวน 44 รายการ


19 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300054

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Robotic surgery) จำนวน 1 ชุด


18 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400015

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 48 ชั่วโมง (Holter) จำนวน 2 เครื่อง


09 ก.พ. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400065

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 85

YESTERDAY 100

MONTH 1977

YEAR 17863

ALL 344010