ประกาศใหม่

27 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300958

ยา 1 รายการ (4100062208)


27 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300958

ยา 1 รายการ (4100062208)


27 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300956

เวชภัณฑ์ 80 รายการ (1300003316)27 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300954

จัดซื้อชุดฟลัชวาล์ว จำนวน 200 ชุด


26 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300953

ยา 1 รายการ (4100061713)


26 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300953

ยา 1 รายการ (4100061713)


26 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300952

เวชภัณฑ์ 18 รายการ (1300003337)


26 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300952

เวชภัณฑ์ 18 รายการ (1300003337)25 มี.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300304

กล่องพลาสติกสำหรับใส่ยา จำนวน 50 ใบ13 มี.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300034

ซื้อเครื่องมือจับเข็มเย็บแผลสำหรับทำผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง จำนวน 2 รายการ


13 มี.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300033

เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอตา จำนวน 1 ชุด


28 ก.พ. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300032

เครื่องประเมินเครื่องช่วยฟัง (Real ear measurement) จำนว 1 ชุด25 ก.พ. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300030

กล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองผู้เป็นไข้ จำนวน 3 เครื่อง


21 ก.พ. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300029

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


21 ก.พ. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300028

ซื้อชุดกล้องส่องตรวจหูและจมูกสำหรับเด็ก


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 205

YESTERDAY 606

MONTH 14794

YEAR 44207

ALL 212842