ประกาศใหม่

11 พ.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400805

ยา 1 รายการ (1100053467)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400805

ยา 1 รายการ (1100053467)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400804

ยา 1 รายการ (1100053466)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400804

ยา 1 รายการ (1100053466)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400803

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1400025187)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400803

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1400025187)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400802

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1400025765)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400802

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1400025765)


11 พ.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400801

ยา1 รายการ (1100053533)


27 เม.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400022

จัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน พร้อมระบบ (Linear Accelerator and System) จำนวน 1 เครื่อง


23 เม.ย. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400116

อะไหล่สำหรับเครื่องไตเทียมพร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ


05 เม.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400021

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ จำนวน 1 เครื่อง


05 เม.ย. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400108

เครื่องไตเทียม (Hemodialysis machine) จำนวน 2 เครื่อง


25 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400020

จ้างพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการเรียนแบบ E-learning ประจำปี 2564


24 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400019

บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวิเคราะห์ก๊าซยาสลบ จำนวน 3 รายการ


23 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400018

บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง23 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400016

อุปกรณ์สำหรับตรวจการนอนหลับ จำนวน 44 รายการ


19 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300054

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Robotic surgery) จำนวน 1 ชุด


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 122

YESTERDAY 184

MONTH 1709

YEAR 22357

ALL 348504