ประกาศใหม่

25 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400670

เวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (1300004188)


25 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400670

เวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (1300004188)


25 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400669

เวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ (1300003680)


25 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400669

เวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ (1300003680)


24 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400668

เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (1300004177)


24 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400668

เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (1300004177)


24 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400667

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004171)


24 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400667

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004171)


24 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400666

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004064)


24 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400666

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004064)


09 ก.พ. 2564 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400065

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564


04 ก.พ. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400014

จัดหาแผ่นกรองอากาศ Medium Filter จำนวน 1 งาน


28 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400013

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 18 รายการ


26 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400012

อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ25 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400010

วัสดุสำนักงาน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


16 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400009

อะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายรังสีโพสิตรอน พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ01 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400008

เครื่องไตเทียม (Hemodialysis machine) จำนวน 2 เครื่อง


24 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400007

เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมการทำงานด้วยระบบ Remote Control (General Surgical Table) จำนวน 1 เตียง


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 60

YESTERDAY 105

MONTH 4552

YEAR 10642

ALL 336789