ประกาศใหม่

22 มิ.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400957

เวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (1300004265)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400957

เวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (1300004265)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400956

เวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (1300004318)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400956

เวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (1300004318)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400955

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004331)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400955

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004331)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400954

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004266)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400954

เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004266)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400953

เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (1300004333)


22 มิ.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400953

เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (1300004333)16 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400041

บริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่เภสัชกรรมและการเงิน ชั้น 4 จำนวน 1 งาน


16 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400040

ควบคุมงานปรับปรุงระบบท่อน้ำล้างไตสำหรับพื้นที่ ICU1 ICU2 และ CCU ชั้น 5 จำนวน 1 งาน


15 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400039

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ


14 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400038

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลางปี)


14 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400037

เครื่องยิงเลเซอร์สำหรับบรักษาโรคจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง


10 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400036

จัดซื้อหุ่นยนต์ผสมเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy robot) จำนวน 1 ชุด


09 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400035

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 3 รายการ


09 มิ.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400034

เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน 48 เตียงสถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 226

YESTERDAY 199

MONTH 3586

YEAR 29039

ALL 355186