ประกาศใหม่

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301127

ซื้อเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท จำนวน 4 ชิ้น


05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301126

ซื้อเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 3 รายการ


05 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301125

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020613)


05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301125

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020613)


05 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301124

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020733)


05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301124

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020733)


04 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301123

เวชภัณฑ์ 8 รายการ (1400020710)


04 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301123

เวชภัณฑ์ 8 รายการ (1400020710)


04 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301122

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400020628)


04 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301122

เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400020628)25 พ.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300380

ตลับผ้าหมึก EPSON LQ-300 II


22 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300046

ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด07 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300044

กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะปลายโค้งงอได้ชนิดวีดิทัศน์ (Flexible cystoscopy) จำนวน 2 ชุด
20 เม.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300041

กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งงอส่วนปลายได้ (Flexible URS scope) จำนวน 2 ชุด


17 เม.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300040

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนกลางปี


14 เม.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300039

ชุดอุปกรณ์สายนำแสงเลเซอร์ชนิดสวมศีรษะ (Laser indirect ophthalmoscope)


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 241

YESTERDAY 564

MONTH 2049

YEAR 82759

ALL 251394