ประกาศใหม่

27 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400564

อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ27 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400563

อไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 รายการ
26 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400561

ยา 1 รายการ (1400024056)


26 ม.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400561

ยา 1 รายการ (1400024056)


26 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400560

ยา 1 รายการ (1100050958)


26 ม.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400560

ยา 1 รายการ (1100050958)


26 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400559

ยา1 รายการ (1100050957)


26 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400012

อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ25 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400010

วัสดุสำนักงาน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


16 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400009

อะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายรังสีโพสิตรอน พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ01 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400008

เครื่องไตเทียม (Hemodialysis machine) จำนวน 2 เครื่อง


24 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400007

เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมการทำงานด้วยระบบ Remote Control (General Surgical Table) จำนวน 1 เตียง


13 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400006

จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 1 รายการ


06 พ.ย. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400018

อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 รายการ


28 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400005

บริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับกล้องส่องลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 กล้อง


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 75

YESTERDAY 208

MONTH 5509

YEAR 5509

ALL 331656