ประกาศราคากลาง
SiPH-16200464
เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800009734-62037359538

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200464


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62037359538


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์


รายการ

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800009734-62037359538


ราคากลาง

112,042.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

20 มี.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ chanthira .c 1538


ประกาศเมื่อวันที่

11 เม.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

11 เม.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-