ประกาศราคากลาง
SiPH-16200463
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200463


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62047056849


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ


รายการ

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 5 รายการ


ราคากลาง

101,778.40 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

01 เม.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ walailak .k 942


ประกาศเมื่อวันที่

09 เม.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

09 เม.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-