ประกาศราคากลาง
SiPH-16200462
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200462


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61097571944


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์


รายการ

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ


ราคากลาง

420,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

24 ก.ย. 2561


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ pornapa .k


ประกาศเมื่อวันที่

08 เม.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

08 เม.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-