ประกาศใหม่

25 พ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200515

จ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของโรงพยาบาล


22 พ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200514

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800010097


22 พ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200514

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800010097


22 พ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200513

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800010095


22 พ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200513

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800010095


22 พ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200507

ยา 1 รายการ 4100052383


22 พ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200512

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800010096


22 พ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200512

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800010096


22 พ.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200511

เวชภัณ์ 8 รายการ 4800009842


22 พ.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200511

เวชภัณ์ 1 รายการ 4800010093


07 พ.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200127

เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง จำนวน 32 เครื่อง


07 พ.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200126

เครื่องบีบกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด จำนวน 5 เครื่อง29 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201759

อะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ RO พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 ชิ้น


26 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201730

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


26 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100318

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


24 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201678

ชุดคว้านโพรงกระดูก


12 เม.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201631

เปลี่ยนอะไหล่ Notebook ของหน่วยงานงบประมาณและแผน จำนวน 1 รายการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 227

YESTERDAY 204

MONTH 5747

YEAR 33179

ALL 91033