ประกาศใหม่

18 ธ.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200004

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2


17 ธ.ค. 2561 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200028

บรรจุภัณฑ์ชนิดขวด จำนวน 2 รายการ


04 ธ.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200003

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256129 พ.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200021

วัสดุบริการผู้ป่วยกลุ่ม Accessory 4 รายการ ครั้งที่ 2


21 พ.ย. 2561 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200007

จ้างผลิตสิ่งพิมพ์โลโก้ จำนวน 10 รายการ


21 พ.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200009

วัสดุบริการผู้ป่วย ถุงพลาสติก จำนวน 10 รายการ21 พ.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100142

ปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานประสานงานผู้ป่วยและรับนัด ชั้น 2 จำนวน 1 งาน


19 พ.ย. 2561 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16100128

งานก่อสร้างที่จอดรถ (ชั่วคราว) จำนวน 1 โครงการ16 พ.ย. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200022

เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง


16 พ.ย. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200002

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561


15 พ.ย. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200021

เครื่องสนับสนุนการไอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด


18 ต.ค. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200020

แก๊สทางการแพทย์


18 ต.ค. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200019

อะไหล่เครื่องมือแพทย์


18 ต.ค. 2561 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200018

เครื่องทำอากาศแห้งชนิด Refrigerate Air Dryer จำนวน ๒ เครื่อง


04 ต.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100008

รายการสรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (04102561)สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 62

YESTERDAY 186

MONTH 2716

YEAR 29662

ALL 56288