ประกาศใหม่

26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400289

ตลับครีม จำนวน 13 รายการ


26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400288

จ้างตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยอัคคีภัย จำนวน 1 รายการ
26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301225

เครื่องขบนิ่วเล็ก จำนวน 1 ชิ้น


26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301224

อะไหล่สำหรับกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 กล้อง


26 พ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400004

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารสีและกระดาษการ์ดสี จำนวน 9 รายการ26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301222

กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Operating microscope) จำนวน 1 ชุด


26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200790

ชุดเครื่องมือถ่างขยายในการผ่าตัดสมอง 2 ชุด


24 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400007

เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมการทำงานด้วยระบบ Remote Control (General Surgical Table) จำนวน 1 เตียง


13 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400006

จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 1 รายการ


06 พ.ย. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400018

อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 รายการ


28 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400005

บริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับกล้องส่องลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 กล้อง15 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400004

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศูนย์การแพทย์)


12 ต.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300527

สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563


09 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400003

ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ


02 ต.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36400001

เครื่องทำพลาสม่าน้ำ จำนวน 6 เครื่องสถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 86

YESTERDAY 276

MONTH 6324

YEAR 150498

ALL 319133