ประกาศใหม่

09 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301156

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020789)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301156

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020789)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301155

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1400021072)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301155

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1400021072)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301154

เวชภัณฑ์ 12 รายการ (1400020993)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301154

เวชภัณฑ์ 12 รายการ (1400020993)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301153

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1400020797)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301153

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (1400020797)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301152

เวชภัณฑ์ 19 รายการ (1400021059)


09 ก.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301152

เวชภัณฑ์ 19 รายการ (1400021059)


07 ก.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300452

Vacuum Breaker จำนวน 160 ชิ้น


10 มิ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300048

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 160 อัน25 พ.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300380

ตลับผ้าหมึก EPSON LQ-300 II


22 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300046

ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด07 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300044

กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะปลายโค้งงอได้ชนิดวีดิทัศน์ (Flexible cystoscopy) จำนวน 2 ชุด
20 เม.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300041

กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งงอส่วนปลายได้ (Flexible URS scope) จำนวน 2 ชุด


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 215

YESTERDAY 308

MONTH 2859

YEAR 94820

ALL 263455