ประกาศราคากลาง
SiPH-16200500
ฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องพักและพื้นที่อำนวยความสะดวก อาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200500


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057161721


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620515001


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาทำของ/จ้างเหมาบริการอื่นๆ


รายการ

ฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องพักและพื้นที่อำนวยความสะดวก อาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ราคากลาง

20,621,274.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

01 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

15 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

15 พ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง