ประกาศราคากลาง
SiPH-16200499
เครื่องทำความร้อนให้กับละอองน้ำ เนบูไลเซอร์ จำนวน 10 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200499


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057226517


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

เครื่องทำความร้อนให้กับละอองน้ำ เนบูไลเซอร์ จำนวน 10 เครื่อง


ราคากลาง

255,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

14 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ wandee .m


ประกาศเมื่อวันที่

15 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-