ประกาศราคากลาง
SiPH-16200498
อะไหล่สำหรับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci S พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑ ชิ้น

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200498


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057228419


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

อะไหล่สำหรับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci S พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑ ชิ้น


ราคากลาง

300,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

15 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Nichanan .c


ประกาศเมื่อวันที่

15 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

15 พ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-