ประกาศราคากลาง
SiPH-16200497
วัสดุใช้งานร่วมกับเครื่องกลึงวัสดุเซรามิกสำหรับบูรณะฟัน จำนวน 22 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200497


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057198344


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์ทันตกรรม


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์


รายการ

วัสดุใช้งานร่วมกับเครื่องกลึงวัสดุเซรามิกสำหรับบูรณะฟัน จำนวน 22 รายการ


ราคากลาง

185,719.90 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

07 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

14 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

14 พ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-