ประกาศราคากลาง
SiPH-16200496
ไส้กรองและกล่อง Control สำหรับตู้น้ำดื่ม จำนวน 8 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200496


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62047255707


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว


รายการ

ไส้กรองและกล่อง Control สำหรับตู้น้ำดื่ม จำนวน 8 รายการ


ราคากลาง

191,500.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

17 เม.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ walailak .k 942


ประกาศเมื่อวันที่

13 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

13 พ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-