ประกาศราคากลาง
SiPH-16200495
ชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับตัดเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (High speed drill) จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200495


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057041599


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บ.ผู้ป่วยผ่าตัด


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์


รายการ

ชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับตัดเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (High speed drill) จำนวน 1 ชุด


ราคากลาง

1,500,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

19 เม.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

02 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

02 พ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-