ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200304
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ CSSD ชั้น 6 พื้นที่ (Dirty และ Sterile)

เลขที่โครงการ

SiPH-16200304


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62037466211


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620402001


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM-0036/62


รายการ

ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ CSSD ชั้น 6 พื้นที่ (Dirty และ Sterile)


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง

3,200,000.00

รวม

3,200,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

01 พ.ค. 2562