ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200494
ยา 1 รายการ 4100051890

เลขที่โครงการ

SiPH-16200494


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62047078153


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ยา 1 รายการ 4100051890


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

เงินทุนหมุนเวียนพัฒนางานศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

189,000.00

รวม

189,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ chanthira .c 1538


อีเมล์

chanthira.c@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

01 พ.ค. 2562