ประกาศราคากลาง
SiPH-16200061
ป้ายชื่อกล่องเครื่องมือ ชนิดแบบมีแถบกาว

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200061


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62010026553


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ป้ายชื่อกล่องเครื่องมือ ชนิดแบบมีแถบกาว


ราคากลาง

565,867.20 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

22 ม.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Kanda .p


ประกาศเมื่อวันที่

11 ก.พ. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

11 ก.พ. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-