ประกาศราคากลาง
SiPH-16200059
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200059


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62077244240


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.ปฏิบัติการเภสัชฯ


ประเภทราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

จ้างก่อสร้าง


กลุ่มพัสดุ

จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน


รายการ

ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ


ราคากลาง

812,261.53 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

05 ก.พ. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

08 ก.พ. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

08 ก.พ. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-