ประกาศราคากลาง
SiPH-16200058
ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200058


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61127106103


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์โรงงาน


รายการ

ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง


ราคากลาง

782,437.50 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

30 พ.ย. 2561


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

07 ก.พ. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

07 ก.พ. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-