ประกาศราคากลาง
SiPH-16200056
จัดซื้อหน้าดินดำ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200056


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017092959


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุการเกษตร


รายการ

จัดซื้อหน้าดินดำ จำนวน 1 รายการ


ราคากลาง

292,752.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

04 ม.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Pimchanok .k


ประกาศเมื่อวันที่

23 ม.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

19 เม.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-