ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200058
ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง

เลขที่โครงการ

SiPH-16200058


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61127106103


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

700,000.00

รวม

700,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

07 ก.พ. 2562