ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200030
ปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงินชั้น 6

เลขที่โครงการ

SiPH-16200030


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61117297745


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2621219001


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM-0028/2562


รายการ

ปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงินชั้น 6


ผลการพิจารณา

ผลการประกวดราคา

เหตุผล

ยกเลิก

มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

28 ม.ค. 2562