ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200055
ไส้กรองสำหรับตู้น้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ

SiPH-16200055


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017092828


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ไส้กรองสำหรับตู้น้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

385,000.00

รวม

385,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ Pimchanok .k


อีเมล์

PIMCHANOK.K@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

23 ม.ค. 2562