ประกาศใหม่

15 ก.พ. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200062

งานปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงินชั้น 6 ครั้งที่ 2


14 ก.พ. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200062

งานปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงินชั้น 6 ครั้งที่ 2


14 ก.พ. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200062

งานปรับปรุงพื้นที่แผนกการเงินชั้น 6 ครั้งที่ 2

13 ก.พ. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200146

เก้าอี้นั่งถ่าย/อาบน้ำเบาะนิ่มมีล้อ จำนวน 2 ตัว


11 ก.พ. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200061

ป้ายชื่อกล่องเครื่องมือ ชนิดแบบมีแถบกาว11 ก.พ. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200104

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 ชิ้น


11 ก.พ. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200093

เครื่องสำรองข้อมูลขนาดพกพา จำนวน 1 รายการ


08 ก.พ. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200060

ปรับปรุงพื้นที่คลังยา ชั้น B1 ครั้งที่ 207 ก.พ. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200052

งานซ่อมแซมเก้าอี้หวาย พร้อมทำสีใหม่


07 ก.พ. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200058

ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง


07 ก.พ. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200058

ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง31 ม.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200057

จัดซื้อสติ๊กเกอร์ Glossy 9.5 x 6 cm. ดวงเดี่ยว จำนวน 1,380 ม้วน (828,000 ดวง)


25 ม.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100069

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณรายการยา จำนวน 89 รายการ


03 ม.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36200005

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 44

YESTERDAY 193

MONTH 3274

YEAR 9368

ALL 67222